KUBOTA CYLINDER HEAD INTAKE VALVE, 1G673-13112 (CR00685WTA18)

$9.99

Shipping calculated at checkout

SKU: CR00685WTA18

Only 1 left!

Compatible models:
B, BX Series B2320HSD B2601HSD B3150HD B3150HDCC B3150SUHD
EXCAVATOR (KH / KX / K / U SERIES) U25 U27
TRACTOR B SERIES B2301HSD B26 B2920HSD BX2680
Utility Vehicle RTV
UTILITY VEHICLE
Utility Vehicle
Zero Turn Mower ZD1211 ZD1221L ZD1221R ZD1221RL Kubota